Flitsen (2020)
Christiane Donckerwolcke

Christiane Donckerwolcke was een bijzondere vrouw. Het boek “Flitsen” bevat haar autobiografische herinneringen.

Zij maakte twee wereldoorlogen mee. Tijdens de eerste – van 1914 tot 1918 – moest zij haar vader missen vanwege zijn militaire dienst. Tijdens de tweede – van 1940 tot 1945 – werd zij om dezelfde reden van haar echtgenoot gescheiden.

Tot aan haar huwelijk in 1935 met Pol Wils uit Venlo, woonde Christiane in België en groeide op in Schaerbeek-Brussel. Zij studeerde – naast haar gewone schoolopleiding – piano aan het conservatorium.

Na haar trouwen leefde zij in Nederland waar zij moeder van vier kinderen werd. Die bezorgden haar een druk, afwisselend leven.

In haar autobiografische “Flitsen” vertelt Christiane openhartig en oprecht over zichzelf als rooms-katholieke vrouw in een wereld die gedurende haar leven in snel tempo seculariseerde te midden van stormachtige ontwikkelingen die gaandeweg alle traditionele zekerheden op losse schroeven zetten.

Op het gebied van geloof, op seksueel vlak, inzake huwelijk en opvoeding, wat betreft gezins- en familieverbanden, alsmede op bedrijfseconomisch terrein.

Zij schenkt ons een uniek inzicht in de stormachtige ontwikkeling die zij als gevoelige persoonlijkheid, als gelovige vrouw, als echtgenote in een haar beproevende relatie, als moeder van vrij-uit-opgroeiende kinderen en als partner van een directeur van een automobielbedrijf doormaakt in ‘de Nederlanden’ die te lijden hebben onder militaire verplichtingen en oorlogsgeweld. Van 1946 tot 1949 werd haar man als officier in het Nederlandse leger uitgezonden naar Nederlands-Indië toen daar de strijd om de Indonesische onafhankelijkheid uitbrak; een strijd waaruit haar man terugkeerde als nooit meer de oude.

Op meeslepende wijze, eerlijk en zonder terughoudendheid, beschrijft Christiane haar zorgen, haar twijfels, haar verrukkingen, haar zekerheden, haar diepste gedachten en gevoelens. Zij voert haar lezers binnen in een leven en een tijdvak waarvan wij tegenwoordig al bijna geen weet meer hebben.

Door de genuanceerde openhartigheid waarmee Christiane Donckerwolcke haar leven in dit prachtige boek voor ons heeft opengesteld, maakt zij haar bestaan tot een bijzonder leven.

HB – 335 pagina’s
Human Interest
€ 29,95.