Vraagstukken met Procenten Over Winst en Verlies (2019) Klara Vandorpe

“Vraagstukken met procenten – winst en verlies” is onderdeel van de serie “Rekenhulp”, een reeks kleine reken/wiskunde-boeken die een wezenlijke aanvulling bieden op de huidige rekenmethodes. De serie is geschreven voor ouders en grootouders die hun kinderen en kleinkinderen willen helpen met hun huiswerk op rekengebied. Maar ook leraren en studenten in de lerarenopleiding kunnen hier nieuwe inspiratie opdoen.
“Rekenhulp” behandelt de leerstof niet per leerjaar maar per onderwerp. “Rekenhulp” vertrekt steeds op het niveau van de basisschool en maakt in hetzelfde boek een stevige brug naar het werken met formules zoals gevraagd wordt in het middelbaar onderwijs. Op deze manier gaat voor de leerling het verband en de samenhang niet verloren en ontstaat er op rekengebied een bevrijdende continuïteit tussen de basisschool en het secundair onderwijs.
“Rekenhulp” is ontstaan in de alledaagse didactische onderwijspraktijk met leerlingen die onoplosbare moeilijkheden met rekenen/wiskunde hadden. Dankzij de unieke methode van “Rekenhulp” verdwenen hun problemen als sneeuw voor de zon! Het is niet nodig om nog langer moeite met rekenen te hebben: er is “Rekenhulp”.

PB – 115 pagina’s – zeer rijkgeïllustreerd
Nederlandse experttekst
Onderwijsmateriaal – rekenen
€ 12,50