Stoomvaart Maatschapppij Nederland – Schepen van de Nederland in Beeld (2017)
Ronald van Rikxoort en
Nico Guns

De geschiedenis van de Amsterdamse Stoomvaart Maatschappij ‘Nederland’ (SMN) blijft intrigeren. Ook al bestaat de rederij als zodanig helaas niet meer, toch hebben veel mensen nog steeds grote belangstelling voor wat er vanuit de hoofdstad aan het IJ en op diverse plaatsen elders ter wereld allemaal werd gepresteerd. Die interesse is niet verwonderlijk, want het was een krachtige, met koninklijke steun gestichte onderneming die een fascinerende, langdurige historie kende en die vanaf 1870 tal van prachtige, gevarieerde en beroemde schepen in de vaart bracht. De mail- en cargaboten en later de vracht- en passagiersschepen van de SMN zijn dan ook nog steeds dankbare onderwerpen om te schilderen en te beschrijven.

Dit boek gaat over veertig van die interessante schepen uit de fascinerende historie van de SMN. De keuze van déze veertig uit de honderdzevenenzeventig ‘Nederland’-schepen is bepaald door de schoonheid en de maritieme relevantie van deze veertig. Zij zijn als SMN-representanten gelijkmatig over de gehele geschiedenislijn van de rederij gespreid. Aan de hand van veertig momentopnamen in aquarelvorm en evenzovele beknopte scheepsbiografieën vormen zij samen een kleurrijke SMN-vlootschouw. En tussen de regels door komt er zeer veel rederijgeschiedenis aan de orde.

HB – 100 pagina’s – 40 grootformaat kleurafbeeldingen van aquarellen
Nederlandse experttekst

Maritieme kunsthistorie

€ 44,95