Deel I B van de Rotterdam-V serie: “ONTWERPEN & Plannen”
dr. Nico Guns

Het HAL-vlaggenschip Rotterdam (V) uit 1959 wordt wereldwijd beschouwd als het meest spectaculaire passagiersschip dat ooit in Nederland is gebouwd. Het is ook het grootste dat op een Nederlandse werf tot stand is gebracht.
Dit boek gaat over het tweede deel van de lange periode (1938-1958) waarin voor dat schip plannen en ontwerptekeningen werden gemaakt. Vrijwel onmiddellijk na het in de vaart komen van de Nieuw Amsterdam (II) medio 1938 besefte het HAL-bestuur dat er een ‘running mate’ voor dat enorm populaire paradepaard van de rederij moest komen om aan de buitenlandse vraag naar passage op nóg zo’n schip te kunnen voldoen. Maar de daarvoor benodigde regeringssteun bleef uit en bovendien verstoorde het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog elke illusie inzake de bouw van zo’n equivalent schip. Na de oorlog herleefde bij de HAL het verlangen naar een representatieve en volwaardige ‘running mate’ en pakte men de draad van plannen en ontwerpen weer op. Er werden in al die jaren twaalf duidelijk identificeerbare ontwerpen gemaakt, waarvan een aantal zeer spectaculaire; de laatste daarvan mondde uit in de unieke Rotterdam (V) die in 1959 in de vaart kwam en wereldberoemd en uitermate populair werd.
Dit boek gaat zeer gedetailleerd en bijzonder zorgvuldig gedocumenteerd in op (het tweede deel van) de ontwerp-historie van het schip. Het bevat een grote schat aan uniek archiefmateriaal dat nog nooit eerder is gepubliceerd en decennialang opgeborgen heeft gelegen in de archieven van de depots van het Maritiem Museum in Rotterdam. Een vergelijkbare uitgave bestaat er in de hele wereld niet van enig ander schip. Een unieke Nederlandse prestatie.
Het boek maakt onderdeel uit van een meerdelige serie over het ontwerp, de bouw en de inrichting, de installaties, de accommodatie en de kunst aan boord, de enerverende vaarperiodes van het schip, en het unieke behoud als levendig maritiem monument in Rotterdam.
Aan de totstandkoming van deze serie wordt meegewerkt door een selecte keur van gerenommeerde experts op het gebied van de geschiedenis en de achtergronden van het schip. Mede daardoor is het een naslagwerk dat zijn weerga nergens ter wereld kent.

HB – 630 pagina’s – met vele honderden unieke illustraties – Nederlandse expert tekst

NL € 89,95