Families in Bussum – sinds 1874 – deel 1

Families in Bussum – sinds 1874 – deel 1

Bezorgd door dr. Nico Guns

Dit boek gaat over families die in Bussum woonden sinds het Gooise brinkdorp werd aangeraakt en voorgoed veranderde door de aanleg van de Oosterspoorlijn en de opening van het station Naarden-Bussum. Voor die tijd was Bussum een onopvallend boerendorp dat alleen in relatie tot belegeringen van de vestingstad Naarden enkele malen een minimale voetnootvermelding in de vaderlandse geschiedenis verwierf. Het leven in Bussum – en dan nog grotendeels onder bestuur van Naarden – kabbelde op de rustieke zandgronden voort van generatie op generatie. Totdat de stoomfluit van de eerste trein vanuit Amsterdam de bonkige koppen deed opkijken. Bussum zou nooit meer hetzelfde zijn. Binnen drie decennia ‘overstroomden’ nieuwe Bussumers het dorpje en zorgden voor een totaal nieuwe dynamiek. Die ‘nieuwe Bussumers’ kwamen overal vandaan en vertegenwoordigden alle lagen van de bevolking: rijke zakenlieden die een mooie villa lieten bouwen, timmerlieden en metselaars, die daarvoor nodig waren en werklieden van de gemeentereiniging om de boel schoon te houden. Kortom: er ontwikkelde zich aan het eind van de negentiende en gedurende de twintigste eeuw een rijkgeschakeerd maatschappelijk leven, dat in veel publicaties over Bussum onderbelicht is gebleven omdat de Erfgooiers nogal een groot deel van de historische belangstelling voor zich hebben opgeëist in de dorpsgeschiedschrijving.

In deze uitgave ligt het accent op interessante beeldmateriaal met verhelderende bijschriften en prettig leesbare, verbindende teksten. In dat opzicht onderscheidt het zich van eerder verschenen fotoboeken over Bussum. De beelden van Bussum die daarin – en tegenwoordig steeds vaker op internet – worden gepresenteerd, kenmerken zich door ‘onpersoonlijke steriliteit’ omdat de toeschouwer niet of nauwelijks te weten komt wat ‘het verhaal’ achter die plaatjes is. Zo heel anders is dat in dit boek.

Paperback – 585 bladzijden

1.000 illustraties

Nederlandse expert tekst

Lokale/regionale geschiedenis

€ 41,95