MV Kungsholm (1953) Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ – Vlissingen (2017)
Nico Guns

De Sverige Amerika Linie liet bij de Koninklijke Maatschappij ‘De Schelde’ (KMS) in Vlissingen het prachtige trans-Atlantische passagiersschip ‘Kungsholm’ ontwerpen en bouwen. In de periode 1952/1953 torende het casco tot ver in de omtrek boven de stadsbebouwing uit en verwierf de benaming “De Witte Reus”. Dit boek gaat nader in op het ontwerp en de bouw van het statige witte schip dat jarenlang dienstdeed, eerst in Zweedse dienst, daarna in Duitse (als de ‘Europa’) en ten slotte in Italiaanse (als de ‘Columbus C’).

PB – 102 pagina’s – rijkgeïllustreerd
Engelse en Nederlandse experttekst
Maritieme historie
€ 23,95