Mysterieschepen ‘Q Ships’ (2019) Kees de Haas

Al in een vroeg stadium van de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) zagen de Duitsers in dat de aanlevering van alle mogelijke (oorlogs)goederen over zee voor hun aartsvijand Groot-Brittannië van levensbelang was. Daarom zette de Kaiserliche Marine voluit in met haar onderzeebootvloot: het gevreesde wapen van de U-boot. Die slaagde erin immense schade te berokkenen aan de Britse koopvaardij.
Om het U-bootwapen te bestrijden, kwam de Royal Navy met een tegenwapen: het mysterieschip. Het fungeerde als lokaas: uitgerust als een klein neutraal koopvaardij- of vissersschip, maar in werkelijkheid bewapend met verdekt opgestelde kanonnen en torpedo’s. De tactiek van het mysterieschip was om de U-boot zo dicht mogelijk te laten naderen en op het allerlaatste moment de camouflage van de eigen bewapening weg te klappen en de vijand de volle laag te geven.

PB – 58 pagina’s – rijkgeïllustreerd
Nederlandse experttekst
Maritieme historie
€ 17,95