ss Nieuw Amsterdam (I) de ‘viermast-eenpijper’ van de HAL en haar rol in de Eerste Wereldoorlog (2017)
Kees de Haas

De Nieuw Amsterdam van 1906 van de Holland-Amerika Lijn was een statig schip dat werd gebouwd voor de trans-Atlantische passagiersvaart, ook en vooral met het oog op de grote aantallen landverhuizers die Oost-Europa ontvluchtten om een nieuwe toekomst op te bouwen in Noord-Amerika. Het schip werd genoemd naar de nederzetting Nieuw Amsterdam in de zeventiende eeuwse kolonie Nieuw Nederland.
De Nieuw Amsterdam – een bij de Amerikanen zeer geliefd schip – had één hoge schoorsteen en vier rankhellende masten. Het was het eerste schip van de HAL dat de beroemde naam mocht dragen; er zouden er voor de HAL nog diverse volgen in latere decennia.
In de jaren van de Eerste wereldoorlog (1914-1918) bleef nederland neutraal in het gewapende conflict dat zich te land, ter zee en in de lucht afspeelde. Dankzij die neutraliteit kon de Nieuw Amsterdam als enige groot trans-Atlantisch passagiersschip de geregelde lijnverbinding onderhouden tussen Noord-Amerika en West- en Oost-Europa. Maar het vervullen van die unieke rol verliep geenszins zonder problemen, zoals dit boek uit de doeken doet.

PB – 122 pagina’s – rijkgeïllustreerd – vele afbeeldingen in kleur
Nederlandse experttekst
Maritieme historie
€ 23,95